Halmstad Moske

 

Välkommen till Halmstads Moské


Viktig Information


Eid al fitr


 

Meddelande om Eid al-fitr

 

Halmstads moské meddelar att den första dagen av Eid al- fitr kommer på     

 

Torsdag den 13-05-2021  

 

Må Allah underlättar fastan och alla goda gärningar  

 


Bidra på:

Bankgiro: 5624-1706

Konto: 9025.36.975.24

Swish: 123 527 83 38

Org no: 849202-3992


Man kan även donera via hemsidan: http://halmstadsmoske.se/donera

57:16 Och de män och de kvinnor som skänker av sitt åt de behövande och [på så sätt] ger Gud ett fullgott lån, skall få det mångdubbla tillbaka och därtill en frikostig belöning.

Sprid vidare!

Må Allah acceptera från oss!! Assalamu alaikum Må Allah Subhanahu wa ta'ala's frid och välsignelser vara över alla besökare. Den här hemsidan är skapad för att vara till nytta för alla som söker information om Islam eller har några missförstånd om Islam, men ska även vara en platform för nuvarande muslimer. Vi hoppas och gör dua att Allah Subhanahu wa ta'ala räknar våra ansträngningar och gärningar på skalan av goda gärningar och att Allah Subhanahu wa ta'ala håller oss alla fast vid sanningen och på den raka vägen.