• Dagens Råd

Välkommen till Halmstads Moské

Hjälp Halmstads Moské och bidra med pengar till Moské bygget.

Bidra på:
Bankgiro: 548-8812
Konto: 8169-5; 9331883208

Man kan även donera via hemsidan:
http://halmstadsmoske.se/20/donera

57:16 Och de män och de kvinnor som skänker av sitt åt de behövande och [på så sätt] ger Gud ett fullgott lån, skall få det mångdubbla tillbaka och därtill en frikostig belöning.

Schema under ramadan
Abo Muadh kommer att hålla i föreläsningar varje dag efter Dzuhr under hela ramadan månad.

Varje Fredagskhutba kommer att hållas på Örjansskolan under sommaren
Vägbeskrivning Här! 
Sprid vidare!

Må Allah acceptera från oss!!
 
Assalamu alaikum

Må Allah Subhanahu wa ta'ala's frid och välsignelser vara över alla besökare.
Den här hemsidan är skapad för att vara till nytta för alla som söker information om Islam eller har några missförstånd om Islam, men ska även vara en platform för nuvarande muslimer.
Vi hoppas och gör dua att Allah Subhanahu wa ta'ala räknar våra ansträngningar och gärningar på skalan av goda gärningar och att Allah Subhanahu wa ta'ala håller oss alla fast vid sanningen och på den raka vägen.