Halmstad Moske

 

Välkommen till Halmstads Moské


INFORMATION ANGÅENDE FREDAGSKHUTBAN

Kära Muslimer, På grund av platsbrist kommer vi att göra förändringar gällande "Fredagskhutban". Från och med den 21/8 kommer vi gå tillbaka till att hålla Fredagskhutban i Halmstads Moské på Fredsgatan 15. Klicka här! Khutban kommer att delas upp i två delar, den första delen kommer att bestå av ett tal på Arabiska som sedan avslutas med 2 rakat bönen. Därefter kommer den första gruppen som var närvarande under den Arabiska delen att gå ut ur Moskén. Fem minuter senare kommer den andra gruppen att släppas in i Moskén så att den Svenska delen kan påbörjas. Den Svenska delen kommer också att bestå av ett tal och avslutas med 2 rakat bönen sedan är Fredagskhutban avslutad. Hjälp Halmstads Moské och bidra med pengar till Moské bygget.


Bidra på:

Bankgiro: 548-8812

Konto: 8169-5; 9331883208

Swish: 123 527 83 38


Man kan även donera via hemsidan: http://halmstadsmoske.se/donera

57:16 Och de män och de kvinnor som skänker av sitt åt de behövande och [på så sätt] ger Gud ett fullgott lån, skall få det mångdubbla tillbaka och därtill en frikostig belöning.

Sprid vidare!

Må Allah acceptera från oss!! Assalamu alaikum Må Allah Subhanahu wa ta'ala's frid och välsignelser vara över alla besökare. Den här hemsidan är skapad för att vara till nytta för alla som söker information om Islam eller har några missförstånd om Islam, men ska även vara en platform för nuvarande muslimer. Vi hoppas och gör dua att Allah Subhanahu wa ta'ala räknar våra ansträngningar och gärningar på skalan av goda gärningar och att Allah Subhanahu wa ta'ala håller oss alla fast vid sanningen och på den raka vägen.