• Dagens Råd

Välkommen till Halmstads Moské

Assalamu alaikum

I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!

Må Allah Subhanahu wa ta'ala's frid och välsignelser vara över alla besökare.
Den här hemsidan är skapad för att vara till nytta för alla som söker information om Islam eller har några missförstånd om Islam, men ska även vara en platform för nuvarande muslimer.
Vi hoppas och gör dua att Allah Subhanahu wa ta'ala räknar våra ansträngningar och gärningar på skalan av goda gärningar och att Allah Subhanahu wa ta'ala håller oss alla fast vid sanningen och på den raka vägen.